تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
متن کامل وفارسي رياضيات مهندسي پيشرفته اروين کريت سيگ


متن کامل وفارسي رياضيات مهندسي پيشرفتهاروين  کريت  سيگدکترعبدالله شیدفررياضيات مهندسي شامل کلیه مباحث ومفاهیم ریاضی کاربردی ومحض است به عبارتی رياضيات محض را درحالت کاربردی در مهندسي ها ورشته های تجربی فیزیک وشیمی وحتی زیست شناسی وعلوم دیگرمحاسباتی مربوط کرده تعمیم می دهد اینکه تفاوت وفرق ریاضی محض وریاضی کاربردی چیست درحوصله ومربوط به این متن ومحصول نیست اما فقط همین بس که بین رياضيات محض وکاربردی اختلاف زیادی است این متن  متن کامل وبه زبان فارسی رياضيات مهندسي پيشرفته ی اروين کريت سيگ است که توسط ریاضیدان بزرگ ایران جناب دکترعبدالله شیدفرکه خودشان ریاضیدان شایسته وبزرگ وازمفاخرایران هستند ترجمه شده است والبته مواردی باارزش نیز افزوده شده است سرفصل های متن کامل وفارسي رياضيات مهندسي پيشرفته ی یک عبار

ادامه مطلب  
متن کامل وفارسي رياضيات مهندسي پيشرفته ی جلددو م اروين کرویت سینگ


متن کامل وفارسيرياضيات مهندسي پيشرفته ی   جلد دوماروين کرویت سيگترجمه ی فارسی  دکتر عبدالله شید فرقبل ازاین محصول متن کامل وفارسي رياضيات مهندسي پيشرفته ی یک از اروين کرویت سيگ ترجمه ی ریاضیدان نامدار جناب دکترعبدالله شید فر درهمین فروشگاه ارایه شده وعرضه گردیده است ودرلیست محصولات فروشگاه استاین محصول متن کامل وفارسي رياضيات مهندسي پيشرفته ی دو از اروين کرویت سيگ با ترجمه ی فارسی دکترعبدالله شید فراست که حل المسائل کامل مسائل پایان فصل این دوجلد بصورت محصولی جداگانه درهمین فروشگاه عرضه شده ودرلیست محصولات فروشگاه بوده وموجود است این متن کامل فارسی ازرياضيات مهندسي پيشرفته ی اروين کريت سيگ با زبان فارسی ادامه ی فصول باقی مانده ی جلد اول شامل سرفصل هایفصل دهم سری وانتگرال فوریه - فصل یازدهم

ادامه مطلب  
حل المسائل کامل رياضيات مهندسي پيشرفته اروين کريت سيگ


حل المسائل کامل رياضيات مهندسي پيشرفتهاروين کرویت  سيگرياضيات مهندسي رياضيات کاربردی است وبرای رشته های مهندسي ورشته هایی که برای ساخت نیازبه محاسبات ریاضی دارد بسیارمهم است کار وسازوکار یک سازه چه ساختمان چه راه چه ماشین موتوروسایردستگاه ها مثل سانتریفوژها ازنوع ساده مثل نوعی که درلباسشویی ها عمدتأ استفاده می شود تا نمونه های تأسیساتی بزرگ وقدرتمند ودیگرنمونه ها نیازبه محاسبات دقیق ریاضی دارد ازجمله درمهندسي مکانیک اهمیت بیشترآن آشکاراست محصولی که معرفی وعرضه می شود حل المسائل حل تمامی مسائل حل نشده ی پایان فصل های رياضيات مهندسي پيشرفته ی یک ودو است که متن کامل کتاب رياضيات مهندسي پيشرفته ی یک اروين کرویت سيگ با ترجمه ی دکتر شیدفر به زبان فارسی وشرح کامل قبلأ درهمین فروشگاه عرضه شده است واکنون نیز درلیست محصو

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت درمورد بتن پاشیده شات کريت


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 45 صفحهبه نام خدا پروژه درس : اجرای ساختمان های بتنی موضوع : بتن پاشیده (شات کريت ) بتن پاشیده (شات کريت ) 1- روشی که در آن ملات سیمان برروی یک سطح پاشیده میشود به نام بتن پاشیده یا شات کريت ( وگاهی مواقع گانیت) معروف است. 2- در بسیاری از کارها به قالب بندی نیازی نیست و همچنین شکل های پیچیده وبا ضخامت کم را میتوان با مصالح مناسب به طور مطلوبی اجرا نمود.3- تجهیزات بتن پاشیدنی به صورت خشک وتر، برای مخلوط هایی با دانه بندی حداکثر25 میلیمتر توسعه یافته. 4- مراحل ساخت شامل اختلاط سنگدانه وسیمان در داخل مخلوط کن و سپس ریختن این مخلوط به داخل دستگاه بتن پاش می باشد.بت

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت بتن پاشیده شات کريت


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 45 صفحهبه نام خدا پروژه درس : اجرای ساختمان های بتنی موضوع : بتن پاشیده (شات کريت ) بتن پاشیده (شات کريت ) 1- روشی که در آن ملات سیمان برروی یک سطح پاشیده میشود به نام بتن پاشیده یا شات کريت ( وگاهی مواقع گانیت) معروف است. 2- در بسیاری از کارها به قالب بندی نیازی نیست و همچنین شکل های پیچیده وبا ضخامت کم را میتوان با مصالح مناسب به طور مطلوبی اجرا نمود.3- تجهیزات بتن پاشیدنی به صورت خشک وتر، برای مخلوط هایی با دانه بندی حداکثر25 میلیمتر توسعه یافته. 4- مراحل ساخت شامل اختلاط سنگدانه وسیمان در داخل مخلوط کن و سپس ریختن این مخلوط به داخل دستگاه بتن پاش می باشد.بتن پاشید

ادامه مطلب  
پاورپوینت بتن پاشیده شات کريت


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 45 صفحهبه نام خدا پروژه درس : اجرای ساختمان های بتنی موضوع : بتن پاشیده (شات کريت ) بتن پاشیده (شات کريت ) 1- روشی که در آن ملات سیمان برروی یک سطح پاشیده میشود به نام بتن پاشیده یا شات کريت ( وگاهی مواقع گانیت) معروف است. 2- در بسیاری از کارها به قالب بندی نیازی نیست و همچنین شکل های پیچیده وبا ضخامت کم را میتوان با مصالح مناسب به طور مطلوبی اجرا نمود.3- تجهیزات بتن پاشیدنی به صورت خشک وتر، برای مخلوط هایی با دانه بندی حداکثر25 میلیمتر توسعه یافته. 4- مراحل ساخت شامل اختلاط سنگدانه وسیمان در داخل مخلوط کن و سپس ریختن این مخلوط به داخل دستگاه بتن پاش می باشد.بتن پاشیده (شات

ادامه مطلب  
سوالات نظارت و اجرای نظام مهندسي عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحه


سوالات نظارت و اجرای نظام مهندسي عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجرای نظام مهندسي عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجرای نظام مهندسي عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجرای نظام مهندسي عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجرای نظام مهندسي عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجرای نظام مهندسي عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجرای نظام مهندسي عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 20

ادامه مطلب  
192 بررسی انواع متدولوژی مهندسي مجدد و تاریخچه و کاربرد آن 74 صفحه فایل ورد word


         فهرست مطالبعنوان    صفحهفصل 1  مقدمه و کلیاتی درباره مهندسي مجدد      411       مقدمه  412       مهندسي مجدد و بهبود سازمان    813       كایزن چیست؟   1214       ضرورت مهندسي مجدد              1415       نقش فناوری اطلاعات در مهندسي مجدد             21فصل 2  ادبیات و سابقه   2621&n

ادامه مطلب  
192- پروژه آماده: بررسی انواع متدولوژی مهندسي مجدد و تاریخچه و کاربرد آن - 74 صفحه فایل ورد (word)


         فهرست مطالبعنوان    صفحهفصل 1-            مقدمه و کلیاتی درباره مهندسي مجدد      41-1-    مقدمه:   41-2-    مهندسي مجدد و بهبود سازمان    81-3-    كایزن چیست؟   121-4-    ضرورت مهندسي مجدد:  141-5-    نقش فناوری اطلاعات در مهندسي مجدد: 21فصل 2-            ادبیات و سابقه   262-1-    تاریخچه مهندسي مجدد  262-2-    م

ادامه مطلب  
کاربرد رياضيات در اقتصاد


عنوان: کاربرد رياضيات در اقتصادقالب بندی: WORDتعداد صفحه: 23این تحقیق در مورد کاربرد رياضيات در اقتصاد بوده و به طور کامل ، به بررسی کاربردهای مختلف این علم در رياضيات پرداخته می شود. این تحقیق به دانشجویان رشته های اقتصاد ، حسابداری ، رياضيات و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.چكیدهكاربرد رياضيات در رشته اقتصاد نسبت به سایر رشته‏هاى علوم اجتماعى بسیار برجسته‏تر است. با وجودى كه ابزار ریاضى براى درك بهتر و سریع‏تر اقتصاد، كمك شایانى به این علم مى‏كند، در عین حال، عدم توجه به ملاحظاتى پیرامون جایگاه این ابزار و ورود به محدوده افراط و تفریط در مورد آن موجب كاستن اعتبار آن مى‏شود. این مقاله در صدد است به این گونه ملاحظات بپردازد. ابتدا بطور مختصر به طرح بحث اشاره مى‏شود. سپس به تحولات موضوع

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi